0
Winkelmandje

Er zijn op dit moment geen producten in jouw winkelmandje

Voeding

Eetstoornissen

Alvorens ik het onderwerp eetstoornissen inleid en uitgebreid uitleg wil ik als schrijver van dit artikel graag een persoonlijke boodschap meegeven.

Mocht je van jezelf weten dat een artikel over eetstoornissen triggerend kan werken voor jou, lees dan niet verder. In dit artikel worden eetstoornissen, de symptomen en de bijbehorende sociaal-emotionele status besproken.

Als schrijver heb ik geprobeerd alle kanten van een eetstoornis te benaderen omdat ik er zelf één heb. Het eenzijdig geschetste beeld dat een eetstoornis puur draait om de wens van het dun worden en dat alleen het eetpatroon moet worden aangepast wilde ik doorbreken. Een eetstoornis is iets wat je mentaal, sociaal en fysiek aantast. Ook is een eetstoornis iets wat véél vaker voorkomt dan men denkt, zelfs bij die éne persoon die je ambieert op instagram vanwege de positieve boodschappen en duizenden volgers. Voor het overwinnen heb je meer nodig dan een eetschema of het bereiken van een gezond gewicht. Ik heb zelf mede dankzij openheid en veel informatie optijd ontdekt dat er iets moest veranderen in mijn gedrags- en gedachtenpatroon, dit is inmiddels twee jaar geleden. Door de steun van veel familie, kennisen en professionele hulpverlening sta ik waar ik op dit moment sta en kan ik het onder woorden brengen. En ook voor mij is genezing een wens, iets wat nog niet is bereikt. Dit artikel is dan ook geschreven voor alle dames en heren die vechten, misschien onbewust. Je staat er nooit alleen voor, ieder mens is uniek en prachtig op zijn manier.

Geschreven door Lian Joan Sloot


Anno 2016 is het heel normaal om bezig te zijn met fitness, voeding, supplementen, macro’s, calorieën en ga zo maar door. En dit mag iedereen op zijn eigen manier doen, er zijn immers zoveel diëten en goeroes. De leus “wees de beste versie van jezelf” komt vaak voorbij. In de eerste instantie kijkt men misschien wat gek op als je iets aan je leefstijl veranderd, uiteindelijk wanneer mensen jou zien veranderen klinkt veelal alleen een applaudisserend geluid: “Wat knap dat je zoveel bent afgevallen”. Er is veel lof voor afgetrainde lijven, een mooi paar billen, die mooie borstspieren en die ultieme dedication. Maar aan de beste versie van jezelf kan ook een keerzijde zitten, want de áller beste versie kan zorgen voor een hoop druk. En soms leidt iets wat begon met een hele goede intentie dan ook tot iets wat je nooit voor mogelijk had gehouden…
 
“In Nederland lijden ruim 25.000 mensen aan de ziekte anorexia of boulimia nervosa. Anorexia en boulimia komen aanzienlijk vaker voor bij vrouwen dan bij mannen: ongeveer 90 à 95 procent is vrouw. Boulimia komt circa 4x vaker voor dan anorexia. Eetstoornissen ontwikkelen zich meestal tussen de 14 en de 25 jaar, maar kunnen zich ook op latere leeftijd ontwikkelen” (GGZoostbrabant, z.d.).


Wat is een eetstoornis

Een eetstoornis is een psychiatrische ziekte waarbij men problemen heeft met eten, gewicht en zelfbeeld (encyclo, 2016). De algemene kenmerken van een beginnende eetstoornis zijn het steeds banger zijn om dik te worden, het steeds meer bezig zijn met afvallen, het lijngedrag afwisselen met eetbuien en het gewicht proberen te beheersen door te compenseren. Deze compensatie kan bestaan uit veel bewegen, overgeven of het gebruik van laxeermiddelen (Psyc, 2016a). Al met al kan gezegd worden dat bij een beginnende eetstoornis voornamelijk sprake is van fixatie op bewegen, eten en afvallen. Een eetstoornis is natuurlijk voor iedereen anders en er zijn verschillende varianten. Vaak worden alleen anorexia en boulimia nervosa genoemd, er zijn echter veel meer soorten.


Welke soorten eetstoornissen zijn er?

Om een duidelijk beeld te schetsen van de verschillende eetstoornissen wordt uitgelegd wat de symptomen zijn. Daarnaast worden waar mogelijk de gevolgen op zowel sociaal-emotioneel als lichamelijk vlak benoemd. Een eetstoornis heeft namelijk niet alleen gevolgen voor het lichaam maar ook voor de geest en de sociale relaties (Novarum, 2016a).


Anorexia Nervosa

Anorexia Nervosa is een eetstoornis waarbij eten veelal wordt ingezet als overlevingsmechanisme om met gevoelens om te gaan, hierbij is extreem lijnen vaak een methode. Kenmerken hiervan zijn: het streven naar een ongezond laag gewicht ten opzichte van de normale BMI, het erg belangrijk vinden van gewicht en lichaamsvorm, het goed voelen bij afvallen, te weinig eten, na het eten compensatie gedrag vertonen, dwangmatig bezig zijn met gewicht en het hebben van ondergewicht terwijl men zichzelf te dik ziet (Psyq, 2016b).

Lichamelijke gevolgen
Het innemen van zo weinig voedsel kan leiden tot hormonale veranderingen waarbij de ongesteldheid uitblijft, ook daalt de lichaamstemperatuur met als gevolg kou en dons beharing. Daarnaast komen er vaak maag en/of darmklachten voor zoals verstopping ,diarree en een verstoord verzadigingsgevoel. Door de lage voedselinname kan de maag krimpen, spierzwakte ontstaan en botafbraak plaatsvinden. Naast de verstoring van zowel het maag/darm kanaal als je verbrandingssysteem kunnen er ook problemen met hart en bloedvaten ontstaan. Symptomen hiervan zijn beven, duizelig zijn, hartkloppingen/hartritmestoornissen en wazig zien. Bij langdurig ondergewicht kan er zelfs sprake zijn van blijvende gevolgen zoals onvruchtbaarheid en geboortecomplicaties (Novarum, 2016a)

Sociaal-emotionele gevolgen
Mensen met anorexia hebben vaak last van emotionele problematieken. Emoties vervlakken totaal of worden juist erg heftig. Daarnaast zijn ze gevoelig voor angsten en depressies, waarbij ook sprake kan zijn van concentratieproblemen. Hierbij moet rekening gehouden worden met de denkwijze. In hun beleving wordt alles beïnvloed door eten, gewicht en uiterlijk. Alle emoties en humeuren worden hierop afgestemd, daardoor zijn de stemmingen vaak wisselvallig. Het gevoel voor eigenwaarde daalt enorm door gebrek aan controle over het eten en ook het zelfbeeld raakt verder verwijderd van de realiteit.

Op sociaal gebied vinden er veel conflicten plaats met familie en vrienden. Bezorgdheid om gezondheid zorgt veelal voor strijd en meningsverschillen. Ook is er vaak sprake van sociaal isolerend gedrag, het omgaan met anderen wordt steeds lastiger. Door de obsessie met eten en uiterlijk is er vaak ook geen aandacht meer voor hobby’s, werk en opleiding. Daarnaast is de lichamelijke toestand vaak zo slecht dat mensen te ziek zijn om te functioneren en een laag libido hebben (Novarum, 2016a).


Boulimia Nervosa

Boulimia betekend letterlijk “honger als een rund”, mensen met boulimia hebben vaak hevige eetbuien en compenseren dit op allerlei manieren. Extreem sporten, braken of bijvoorbeeld laxeermiddelen gebruiken zijn manieren van compensatie. Bij boulimia is er net als bij anorexia sprake van een verstoord zelfbeeld en niet willen aankomen. Er wordt vaak niet genoten van wat er wordt gegeten, het gaat vaak snel in een soort roes. Erna voelt men veel schaamte en wil men alles het liefst ongedaan maken (Novarum, 2016b).

Lichamelijke gevolgen
Vaak is er sprake van een uitgezette maag waarbij een vullend gevoel ontbreekt. De tanden worden aangetast door het braken, de mondholte doet pijn en speekselklieren kunnen ontsteken. Door de eetbuien ontregeld je stofwisseling en heb je een tekort aan vitaminen of minderalen. Door het vaak intensieve compenseren raakt je lichaam uitgeput. Hierbij komen dezelfde klachten kijken als bij anorexia (Novarum, 2016c).

Sociaal-emotionele gevolgen
Door de eetbuien voel je je eenzaam en walg je van jezelf, je hebt weer toegegeven. Daarnaast is er vaak sprake van weinig concentratie voor relaties of school. Ook krijgen deze mensen vaak financiële problemen, eten en laxeermiddelen kosten veel geld (Novarum, 2016c).


Binge Eating Disorder (BED)

Binge eating staat letterlijk voor verzwelgen in eten. Dit doet erg denken aan boulimia, maar verschilt wel. Bij BED is er geen sprake van compensatiegedrag waardoor veelal overgewicht ontstaat. Mensen met BED voelen zich vaak somber en beleven geen plezier meer aan het eten. Mensen zoeken troost en comfort bij eten waardoor men zich letterlijk steeds dieper de put in eet. Met een eetbuistoornis komen dus zowel eet- als gewichtsproblemen om de hoek kijken (Novarum, 2016d)

Lichamelijke gevolgen
Een uitgezette maag zonder vol gevoel en mineralen/vitaminen tekort komen veel voor. Daarnaast kan de huishouding van zowel kalium als natrium worden verstoord wat hartproblemen veroorzaakt. Door het problematische eten kan er suikerziekte, een te hoge bloeddruk, een te hoog cholesterol en bochtophoping ontstaan (Novarum, 2016e).

Sociaal-emotionele gevolgen
Je komt nergens aan toe door het plannen van eetbuien. Zowel relaties als vriendschappen worden verwaarloost. Vaak ontstaat eenzaamheid en zelfhaat, dit gaat gepaard met lusteloosheid. Mensen willen niets meer ondernemen en zien het nut hier ook niet van in. Uit onderzoek is dan ook gebleken dat mensen met BED vaak last hebben van een depressie, maar liefst 60 procent van de cliënten. Hoe somberder de stemming hoe erger en frequenter de eetbuien (Novarum, 2016e).


Niet Anderszins Omschreven (NAO)

Deze naam is eigenlijk een vrij duidelijke verwijzing. Bij NAO voldoen jouw gedachtes, daden of algehele symptomen niet compleet aan de ‘eisen’ voor het ziektebeeld. Dit betekend niet dat jij niet ziek bent, maar wel dat jij bijvoorbeeld symptomen hebt van zowel anorexia als boulimia. De ernst en impact op je leven is echter niet anders, NAO wordt net zo ernstig bevonden als de andere eetstoornissen (Psyq, 2016c).


Orthorexia Nervosa

Orthorexia Nervosa is een minder bekende en soms ook onderschatte eetstoornis. Kenmerkend hiervoor is dat men áltijd gezond en verantwoord wil eten. Ongezond eten brengt vaak angsten met zich mee. Symptomen hierbij zijn dat men ondervoed is en ondergewicht heeft. Daarnaast durft men geen ongezond voedsel meer te eten en worden sociale situaties vermeden. In veel gevallen komt orthorexia nervosa voor binnen een andere eetstoornis, het staat dus niet op zichzelf (Psyq, 2016d).


Hoe kan je een eetstoornis herkennen?

Een eetstoornis is erg te herkennen voor een buitenstaander. Bij de voorgaande tekst is te zien dat mensen met een eetstoornis zich vaak afzonderen. Communicatie is hierin dus erg belangrijk, maak het bespreekbaar. Daarnaast zijn de lichamelijke symptomen zichtbaar. Wanneer iemand in een korte tijd veel aankomt/afvalt, met eten bezig is of ander gedrag vertoond kan hier ook op worden ingegaan. Als je zelf vermoed dat je een eetstoornis hebt zijn er tests die je op internet kunt doen. Daarnaast kan je altijd praten met een huisarts of familielid, zo sta je niet alleen.


Hoe kan je geholpen worden bij een eetstoornis?

Binnen de zorgkaart van Nederland zijn veel instellingen die kunnen helpen bij een eetstoornis. Deze hulp hoeft niet altijd meteen heftig te zijn, het kan ook beginnen bij een kleine stap. Zo kan je praten met een ervaringsdeskundige. Neem bijvoorbeeld Ixta Noa, een organisatie met ervaringsdeskundigen. Zij kunnen jou helpen met de zoektocht naar hulp die bij je past en contact met logenoten (Ixtanoa, 2016). Daarnaast heb je GGZ en particuliere hulp op maat. In elke regio is er een andere dominante instelling en vaak moet jij kijken wat bij jou als persoon past. De een heeft intensievere hulp nodig als de ander.

“De eerste hulp bij een eetstoornis begint bij jezelf, bij het open zijn. Pas wanneer jij besluit dat het genoeg is kan er iets veranderen, láát anderen jou helpen. De beste versie van jezelf ben je pas wanneer je houd van jezelf, dat verdien je!”


Bronvermelding

Encyclo (z.d.), Eetstoornissen. Opgehaald op 22 oktober 2016 van http://www.encyclo.nl/begrip/eetstoornissen
Psyq (2016a). Eetstoornis. Opgehaald op 22 oktober 2016 van https://www.psyq.nl/eetstoornis
Psyq (2016b). Anorexia Nervosa. Opgehaald op 22 oktober 2016 van https://www.psyq.nl/eetstoornis/anorexia-nervosa
Psyq (2016c). Eetstoornis NAO. Opgehaald op 22 oktober 2016 van https://www.psyq.nl/eetstoornis/eetstoornis-nao
Psyq (2016d). Anorexia Nervosa. Opgehaald op 22 oktober 2016 van https://www.psyq.nl/eetstoornis/orthorexia-nervosa
GGZ Oost Brabant (z.d.). Eetstoornissen. Opgehaald op 22 oktober 2016 van http://www.ggzoostbrabant.nl/images/documenten/Clienten/Aandoeningen/Eetstoornissen/14008_ggz_brochure_eetstoornis_p5.pdf
Novarum (2016a). Anorexia. https://www.novarum.nl/eetproblemen/anorexia/symptomen-gevolgen-anorexia
Novarum (2016b). Boulimia. https://www.novarum.nl/eetproblemen/boulimia
Novarum (2016c). Gevolgen boulimia. https://www.novarum.nl/eetproblemen/boulimia/symptomen-gevolgen-boulimia
Novarum (2016d). Wat is een eetbuistoornis. https://www.novarum.nl/eetproblemen/wat-is-een-eetbuistoornis
Novarum (2016e). Signalen en gevolgen van een eetbuistoornis. https://www.novarum.nl/eetproblemen/wat-is-een-eetbuistoornis/signalen-gevolgen-eetbuistoornis
Ixtanoa (2016). Ixta Noa. http://www.ixtanoa.nl/

Geen post tagsMyprotein

Myprotein

Schrijver en Expert