25% KORTING OP BESTSELLERS | CODE: 25BEST
45% KORTING OP ALLE KLEDING

Win Credit

€5 Korting Op Je Bestelling

Houd er rekening mee dat door je hierboven aan te melden, u zich aanmeldt om marketing e-mails van Myprotein te ontvangen. Als u zich op enig moment wilt afmelden, klikt u op afmelden onderaan de Myprotein e-mails.

Gehele Algemene Voorwaarden

Myprotein Tegoedbon Promotie - Spelregels (“Regels”)

Deze regels beschrijven hoe u kans maakt om een Myprotein-tegoedbon met code ter waarde van €5 en deze te kunnen ontvangen door deel te nemen aan een promotie die beschikbaar is voor alle in aanmerking komende Myprotein-klanten (‘’Promotie’’). De promoter is The Hut.com Limited (handelend onder de naam Myprotein) gevestigd op de 5de etage, Voyager House, Chicago Avenue, Manchester Airport, M90 3DQ (‘’Myprotein’’ of ‘’wij’’).

Door deel te nemen aan de Promotie, wordt u geacht deze voorwaarden te hebben gelezen en begrepen en bent u er onvoorwaardelijk aan gebonden. Een kopie van deze voorwaarden is beschikbaar op (https://nl.myprotein.com/) voor de duur van de promotie. Deze voorwaarden moeten ook worden gelezen in samenhang met de algemene voorwaarde van Myprotein, beschikbaar op https://nl.myprotein.com/customer-services/privacy-and-security.list.

We behouden ons het recht voor om deze regels van tijd tot tijd zonder kennisgeving te wijzigen. Elke wijziging wordt u per e-mail meegedeeld.

Hoe neem je deel:

Om deel te nemen aan deze Promotie, moet u:
(i) moet u een nieuwe klant van Myprotein zijn die geen e-mailadres heeft geregistreerd en geen account heeft aangemaak bij Myprotein (https://nl.myprotein.com)

(ii) moet u naar https://nl.myprotein.com/rewards.list gaan en uw geldige e-mailadres (‘’in aanmerking komende deelname’’) opgeven.

Openings- en sluitingsdata

De Promotie begint om 17:00 GMT op 17 december 2021 (‘’Openingsdatum’’) en eindigt om 23:59 GMT op 31 december 2021 (Sluitingsdatum’’). Alle inzendingen die na de sluitingsdatum worden ingediend, worden niet meegeteld. Myprotein aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor inzendingen die verkeerd zijn geadresseerd, om technishce redenen verloren zijn gegaan of na de sluitingsdatum zijn ontvangen.

Wie kunnen er deelnemen en toegangsbeperkingen

Slechts één deelname per persoon.

U moet ten minste 18 jaar oud zijn (of meerderjarig zijn in het rechtsgebied waar u woont, indien hoger) op het moment van deelname. De actie is alleen open voor inwoners van Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Japan, Australië, de Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Korea, Nederland, Taiwan en de 50 (vijftig) Verenigde Staten en het District of Columbia. Myprotein behoudt zich het recht voor om een bewijs van leeftijd en ingezetenschap te vragen voordat een prijs wordt toegekend en om elke deelnemer te diskwalificeren die op verzoek geen dergelijk bewijs kan overleggen.

U mag niet deelnemen aan de Actie als u een werknemer bent van Myprotein of een bedrijf van The Hut Group, hun directe familielid of agent, of als u op een andere manier professioneel verbonden bent met de Actie.

Door deel te nemen aan de Promotie, bevestigt u dat u hiervoor in aanmerking komt en dat u in aanmerking komt voor het klemen van een prijs of beloning die u mogelijk wint.

Beloningen

Een in aanmerking komende deelnemer kan de volgende beloning ontvangen:

Myprotein tegoedbon: Alle deelnemers die een in aanmerking komende inzending hebben gedaan, ontvangen een Myprotein tegoedbon met code ter waarde van €5 (‘’Myprotein tegoedbon’’). De Myprotein tegoedbon wordt op 4 januari 2021 zonder verdere actie van de deelnemer per e-mail naar het geldige e-mailadres van een deelnemer gestuurd per unieke code.

De Myprotein tegoedbon kan worden ingewisseld bij het afrekenen op de Myprotein-website https://nl.myprotein.com/ bij het plaatsen van een bestelling voor een in aanmerking komende aankoop op elk moment tussen 4 januari  en 31 januari 2022, alleen met een minimale besteding van €40. Om een bestelling te plaatsen en uw Myprotein tegoedbon in te wisselen, moet u een account aanmaken op de Myprotein website https://nl.myprotein.com/ door een geldig e-mailadres en een wachtwoord op te geven. Voor alle duidelijkheid: er kan geen bestelling worden geplaatst zonder dat een deelnemer eerst een Myprotein-account heeft aangemaakt. Er zijn geen kosten verbonden aan het aanmelden voor een Myprotein-account. Voor toegang tot de Myprotein-website zijn de standaard data- of communicatiekosten van uw provider van toepassing.

Uw Myprotein tegoedbon kan worden toegepast op elk product dat op de Myprotein-website te koop is. Uw Myprotein tegoedbon kan niet worden ingewisseld in meerdere transacties. Alle Myprotein tegoedbonnen verlopen op 31 januari 2022 om 23:59 GMT.

Elke Myprotein tegoedbon is zoals vermeld, en er wordt geen contant geld of andere alternatieven aangeboden en de Myprotein tegoedbon is niet overdraagbaar.

Een Myprotein tegoedbon mag niet namens een winnaar worden opgeëist door een derde partij. Myprotein aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid als een winnaar geen Myprotein tegoedbon kan opnemen.

Slechts 1 Myprotein tegoedbon per deelnemer en per huishouden.

Behalve voor zover Myprotein wettelijk verhinderd is om dit doen, zal Myprotein de achternaam en de woonplaast van de Myprotein tegoedbon winnaars publiceren op de Myprotein-website en sociale mediapagina’s. Als u bezwaar heeft tegen de publicatie of beschikbaarstelling van uw achternaam en/of provincie, neem dan contact op met Myprotein stefan.filippo@thehutgroup.com. In dergelijke omstandigehedn kan Myprotein deze informatie op verzoek alsnog aan een relevante toezichthouder verstrekken.

Diskwalificatie

Om een Myprotein tegoedbon te ontvangen, moet een deelnemer hebben voldaan aan deze regels en deze ook blijven naleven. Als een deelnemer niet voldoet aan alle bovenstaande vereisten binnen de bovenstaande tijdsbestekken, of anderszins niet voldoet aan deze regels, kunnen we de deelnemer diskwalificeren zonder enige aansprakelijkheid jegens die deelnemer.

We behouden ons het absolute recht voor om deelnemer die naar onze mening ongepaste technische middelen hebben gebruikt om deel te nemen aan de Promotie en/of waarvan we denken dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan frauduleuze of beledigende activiteiten in verband met de Promotie, zonder voorafgaande kennisgeving te diskwalificeren.

Belastingen

De Myprotein tegoedbon kan een belastbaar inkomen zijn volgens de wetten die van toepassing zijn op de toegekende personen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn alle belastingen die van toepassing zijn op de Myprotein tegoedbon de enige en exclusieve verantwoordelijkehid van de toegekende personen. De toegekende persoon is als enige verantwoordelijke voor het melden van de Myprotein tegoedbon aan de relevante belastingsautoriteiten en het betalen van alle belastingen die van toepassing zijn op de Myprotein tegoedbon, zoals vereist door de toepasselijke belastingwetgeving. Op verzoek van Myprotein zal een winnaar onmiddelijk alle belastingsformulieren, certificaten of machtigingen invullen en indienen bij Myprotein, zoals nodig kan zijn onder de toepasselijke belastingwetgeving.

Beperking van de aansprakelijkheid

Myprotein is niet aansprakelijk voor of aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor: (i) het niet naleven van deze regels door de toegekende persoon of een deelnemer; (ii) enige verstoring, vertraging of verkeerde richting van inzendingen; of (iii) enige server-, systeem- of netwerkstoring, storing of ontoegankelijkheid. Als om welke reden dan ook wordt bevestigd dat de inzending van een deelnemer ten onrechte is verwijderd, verloren of anderszins is vernietigd of beschadigd, is de enige remedie van de deelnemer een andere deelname aan de Promotie, indien mogelijk.

Niet tegenstaande deze sectie (Beperking van aansprakelijkheid), mag niets in deze Regels worden geïnterpreteerd als een beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van Myprotein voor overleiden of persoonlijk letsel veroorzaakt door haar nalatigheid, voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, of voor enige andere aansprakelijkheid waarvan de beperking bij wet verboden is.

Gegevensbescherming

Myprotein verzamelt en gebruikt persoonsgegevens om de Actie uit te voeren, zoals nodig is voor Myprotein om haar overeenkomst met u uit te voeren en om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen, waaronder het selecteren van de toegekende personen, het leveren van de beloningen en het publiceren van de resultaten (zoals vereist door reclamevoorschriften).

Voor meer informatie over hoe Myprotein persoonlijke gegevens verzamelt en het gebruikt, zie het privacybeleid van Myprotein, beschikbaar op https://nl.myprotein.com/customer-services/privacy-and-security.list (“Privacybeleid”).

Toepaaselijk recht en jurisdictie

De Promotie, deze Regels en alle daaruit voortvloeiende geschillen worden beheerst door het Engelse recht, en de partijen onderwerpen zich aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

De bovenstaande rechtskeuze en jurisdictie ontneemt deelnemers niet de bescherming op grond van dwingende wettelijke bepalingen waarvan niet kan worden afgeweken krachtens de wet die anders van toepassing zou zijn geweest.

Algemeen

Al onze beslissingen zijn definitief en bindend en er wordt niet over gecorrespondeerd.

Indien enige bepaling van deze Regels (of een deel daarvan) ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar of onwettig worder geacht, zal de ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enige bepaling (of een deel daarvan) de geldigheid of afdwingbaarheid van enige bepaling en alle overige bepalingen (of een deel daarvan) blijven volledig van kracht en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met hun voorwaarden alsof de ongeldige, niet-afdwingbare of onwettige bepaling hierin niet is opgenomen.

De orginele versie van dit reglement is opgesteld in de Engelse taal. Als dit Reglement in een andere taal is vertaald, prevaleert de Engelstalige versie.

Neem voor hulp contact op met stefan.filippo@thehutgroup.com of zie https://nl.myprotein.com/help-centre.list