Training

Wat is mindset?

Mindset, wat is het?

Tegenwoordig word er binnen de fitness industrie met veel termen gegooid. Een hele populaire en veelgebruikte term is mindset. “Met de juiste mindset kun je alles bereiken” of “Met een positieve mindset heb je de helft van het werk al gedaan”. In dit artikel ga ik verder in op de term mindset en wat dit betekend.

In de psychologie met betrekking tot mindsets spreekt men van een ‘attitude’ die iemand aanneemt. Hiermee gaat iemand om met omstandigheden zoals winst en verlies. Een mindset is deels je zelfbeeld met betrekking tot een bepaalde activiteit, dit bepaald daarbij hoe je je ervoor inzet, of je mag verliezen en hoe je met tegenslagen omgaat. Ook bepaald het het type motivatie dat je hebt voor de desbetreffende activiteit (Potgieter, 2012).. Samengevat zou je een mindset kunnen omschrijven als de gedachten die maken hoe je tegen een bepaalde gebeurtenis aankijkt en wat je er voor jezelf uit haalt. Leer je ervan of straf je jezelf?

“Athletes who believe that they are born with limited talent or ability and cannot improve this talent by more practice or more effort can be classified as having a static mindset. When athletes believe that they can improve their talent or ability, they could be seen as athletes with a growth mindset.” (Potgieter, 2012).

Met betrekking tot sport maar ook vele andere activiteiten valt er een onderscheid te maken tussen een fixed/static mindset en een growth mindset (Morris, Terry & Gordon, z.d.).

Fixed mindset

Iemand met een fixed mindset gelooft dat een ‘vermogen’ of talent vanaf je geboorte aanwezig is. Je hebt het of je hebt het niet, er is geen middenweg. Ze kijken statisch naar het hebben van talent en hun eigen talenten voelen aangeboren (Morris, Terry & Gordon, z.d.).

Growth mindset

Iemand met een growth mindset gaat ervan uit dat talenten verkregen kunnen worden of kunnen groeien door oefening. De focus ligt bij hen op verbetering van een vaardigheid in de loop van de tijd. Ze zullen wel erkennen dat de één misschien meer aanleg heeft als de ander, maar dat maakt geen enkele prestatie onmogelijk. Hard werken wordt beloond (Morris, Terry & Gordon, z.d.).

Welke van de twee mindsets je hebt met betrekking tot sport kan heel bepalend zijn voor verschillende factoren. Hieronder zullen deze worden besproken.

Doelen

Iemand met een fixed mindset wil altijd goed presteren. Dit heeft veel invloed op motivatie en doelgerichtheid. Mensen met dit type mindset willen altijd presteren en bewijzen dat ze talent hebben. Men probeert zijn of haar goede eigenschappen daarbij zoveel mogelijk te belichten en de mindere eigenschappen te verbloemen. Hierbij is ontdekt dat ze belangrijke leermomenten missen simpelweg omdat ze niet openstaan voor het erkennen van fouten of leerpunten (Dweck & Leggett, 1988; Hong, Chiu, Dweck, Lin, & Wan, 1999; Mueller & Dweck, 1998). Het maken van fouten wordt niet geaccepteerd door de persoon zelf.

Er zijn verscheidene studies gedaan met betrekking tot mindset en leren. Zo hebben onderzoekers ontdenkt dat mensen met een fixed mindset alleen het antwoord onthielden wanneer ze het juist hadden. Mensen met een growth mindset hadden aandacht voor zowel goede als foute antwoorden omdat ze wilden leren van hun fouten (Dweck, Mangels, & Good, 2004).

Moeite doen

Mensen met een fixed minset hebben het idee dat ze niet veel moeite zouden hoeven doen voor iets waar ze zichzelf goed in achten. Zij voelen zich ondermaats wanneer er veel moeite gedaan moet worden, ze zijn er immers goed in. Dit staat haaks op de mensen die een growth minset hebben. Zij zien dat ze zich kunnen verbeteren en dat het ook oké is, zo ontwikkelen ze zich. Zij geloven dat hard werk en regelmatigheid een factor zijn die leid tot succes.

Omgaan met tegenslagen

Mensen met een growth mindset zijn geneigd harder hun best te doen bij tegenslagen. Ze zien in welk aandeel ze hebben gehad en welk aandeel ze kunnen verbeteren.

Mensen met een fixed mindset zijn geneigd een tegenslag te zien als een tekortkoming in hun talent. Dit schaad hun zelfbeeld en daardoor zien zij een tegenslag vaak als permanent negatief. Vaak verliezen ze plezier in de activiteit of zetten ze zich zelfs minder in, ze zien het als een mislukt project (Morris, Terry & Gordon, z.d.).

Mindset

Concluderend

Elk mens heeft tegenover verschillende talenten/gaves een andere mindset. Men kan geloven dat wiskunde iets is waar je aanleg voor moet hebben om te presteren en tegelijkertijd oefenen om beter te worden in tennis. Het is niet onmogelijk om een mindset te veranderen maar het kost tijd, een mindset van iemand is namelijk een basis waarop ideeën en overtuigingen zijn gebouwd. Men gelooft daadwerkelijk dat het zo werkt zoals zij dit hebben bedacht voor zichzelf. (Morris, Terry & Gordon, z.d.).

Met betrekking tot claims in artikelen over het ‘veranderen’ van de mindset is het belangrijk om dit in je achterhoofd te houden. Je omgeving en je instelling bepalen hoe je tegen situaties aankijkt. Het hebben van een bepaalde mindset is niet slecht, geef jezelf wel de ruimte om te kijken waar jij kan leren. Binnen sport heel streng zijn voor jezelf is niet erg, maar omgaan met tegenslagen hoort er ook bij.

Het is nuttig om te kijken welke dingen jij tegen jezelf zegt wanneer iets anders gaat als gepland of wanneer je juist iets bereikt. Een inzicht in je eigen mindset is een verrijking en kan soms ook een verklaring zijn voor demotivatie of mindere prestaties.

Training artikelen blog workout videos myprotein


http://knut.ro/wp/wp‐content/uploads/2015/12/5_the‐mindset‐of‐a‐champion‐by‐caroldweck__.pdf
Potgieter, R., D. (2012). Goal orientation, the growth mindset and coping strategies for success and failure in competitive sport. Opgevraagd op 3 april 2018 van https://repository.up.ac.za/handle/2263/30330
Morris, T., Terry, P, & Gordon, S. (z.d.). Sport and exercise psychology: International perspectives. Morgantown, WV: Fitness Information Technology.Lian Sloot

Lian Sloot

Schrijver en Expert

Een 22 jarige tukker met voorliefde voor ijzer tillen, droge humor, kickboks en the hardest styles. Mijn handicaps: ontembare krullen en koemelkallergie. "Never back down, stand up and fight".